Voorschoolse educatie programma Piramide


Flowerkids werkt met het VVE programma ‘ Piramide’.

Het is door Cito ontwikkeld en stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma, wat opgebouwd is uit thema’s en met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen kinderen vanuit een veilige omgeving grip op de wereld. Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten wordt dit voor de kinderen een groot feest.

Het initiatief om lekker te spelen en te leren ligt in eerste instantie bij de kinderen. Het werken met Piramide zorgt voor inspiratie bij medewerkers en biedt garantie van kwaliteit bij ouders.

Binnen Flowerkids is een Piramidecoach aangesteld om alle pedagogisch medewerkers te trainen en te begeleiden.

Werkwijze
Elke dag worden er verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd, namelijk:
- Persoonlijkheidsontwikkeling: zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen. Piramide legt de basis. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige individuen.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: leren omgaan met zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Piramide stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling.
- Ontwikkeling van de waarneming: voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Piramide stimuleert kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde om de wereld te ontdekken.
- Taalontwikkeling: communiceren met kinderen én volwassenen, de woordenschat uitbreiden, interactief voorlezen.
- Denk ontwikkeling en ontwikkeling van rekenen: ordenen van kleuren en vormen, classificeren, seriëren, maar ook omgaan met getallen, tellen en vergelijken.
- Oriëntatie op ruimte en tijd en wereld verkenning: benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. Met de thema’s van Piramide exploreren kinderen de wereld om hen heen. Ook krijgen ze besef van de volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden.
- Motorische ontwikkeling: grote en kleine motorische vaardigheden. Piramide laat kinderen springen, mikken en dansen, maar ook omgaan met stiften, potloden, schaar en bereidt kinderen tevens voor op het schrijven van letters en cijfers.
- Kunstzinnige ontwikkeling: muzikale en beeldende ontwikkeling. Piramide stimuleert de creativiteit door samen muziek te maken en te beleven en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse materialen hanteren, zoals klei, verf, papier of textiel, tot en met kleur, vorm, licht en ruimte.

Piramide.
.