Veiligheid en hygiëne


Kinderen gaan graag op ontdekkingstocht uit en wij stimuleren dat ook. Daarom is vanuit pedagogisch en hygiënisch oogpunt een schone  en veilige  omgeving van groot belang  Binnen Flowerkids hebben wij verschillende protocollen en richtlijnen om de hygiëne en veiligheid te waarborgen.

De inrichting van Flowerkids en de gebruikte materialen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Flowerkids heeft een beleid veiligheid en gezondheid ontwikkelt waarin een inventarisatie gemaakt wordt van de kleine en grote risico´s. Op basis van deze inventarisatie maken wij een plan van aanpak. Elke dag zijn er begeleidsters  aanwezig met een geldig EHBO/BHV diploma, alle begeleidsters gaan jaarlijks op (herhaling)cursus.

Daarnaast voert de GGD jaarlijks in opdracht van de gemeente een inspectiebezoek uit. Het inspectierapport is opvraagbaar bij de leidinggevende van Flowerkids of downloadbaar op de webpagina van de betreffende vestiging.