Groepsopbouw

Flowerkids kinderopvang bestaat uit zes kinderdagverblijven. Elk dagverblijf biedt opvang aan voor kinderen met de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar, daarnaast kan er per locatie verschillende opvangmogelijkheden gelden. Denk aan buitenschoolse opvang of peuterspeelschool.
Wij zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving … namelijk thuis, waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.


Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf bestaat uit kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Wij hanteren een groepsopbouw om zoveel mogelijk de natuurlijke gezinssituatie na te bootsen. Gedurende de dag kunnen kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten. Iedere locatie heeft een eigen groepsopbouw. Vijf locaties hebben horizontale groepen ( met groepen waarin kinderen spelen met leeftijdgenoten) en één locatie  (de Waterlelie, Leiden) met een verticale groep (0 tot 4 jaar samen in één groep).            

Peuterspeelschool

Tussen 8.30 en 9.00 worden alle kinderen gebracht, en spelen ze in alle uitdagende speelhoeken. Koken in het keuken, ze bouwen hoge torens met de grote blokken, rijden rond met hun auto’s in de parkeergarage, of verkleden zich en zingen een lied. Om 9.15 gaan we aan tafel en eten we vers fruit met de kinderen en drinken een beker water of thee. Daarna worden de jas aangedaan en gaat iedereen naar buiten. Lekker spelen in de tuin, of op pad met de bolderkar naar een speeltuin in de buurt of het plantsoen. Na het buiten spelen is er een leuke activiteit voorbereid. Dat kan vrij verven zijn, gekleurde bladen knippen, een sneeuwpop plakken, of bijvoorbeeld een Valentijnskaart maken voor papa en mama.

Om half twaalf eten we een boterham met een beker melk en daarna is er een voorschoolse educatie activiteit. De ene keer staan de kleuren hierin centraal, maar ook vormen, rijmen, puzzelen, grootte, of het zoeken van verschillen. We werken met de Piramide methode. Tussen 12.15-12.30 worden alle kinderen weer opgehaald, en de jongsten kunnen zo nog lekker even thuis naar bed!Buitenschoolse opvang

Op locaties Bloesem en Madelief bieden wij buitenschoolse opvang aan. Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende BSO-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. De BSO omgeving is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. De bestaande omgeving willen wij verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, bibliotheek en andere culturele gelegenheden op het programma