Visie

We vinden het van belang dat er uit een kind een mens groeit, die eerlijk is en respect toont voor zichzelf, voor een ander en zijn of haar omgeving. Een mens die zich verantwoordelijk voelt, die openstaat voor de ander, sociaal en assertief is. Deze kenmerken zien we als de belangrijkste eigenschappen van een goed mens. Ieder kind wordt geboren als een individu, met een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten kan hij of zij tot ontplooiing laten komen, mits daar de ruimte en optimale voorwaarden voor worden geschapen.

Missie

De missie van Flowerkids is: “Aandacht om te groeien en bloeien”. Flowerkids wil zowel voor de kinderen als voor de pedagogisch medewerkers in een gevoel van een warm en veilig thuis voorzien en een omgeving zijn waarin ieder persoon zichzelf kan zijn. Dit gevoel vormt een belangrijke basis vanuit waar een persoon zich kan laten zien en ontwikkelen. Vanuit deze basis werken wij aan het verstevigen en het verhogen van de kwaliteit van onze opvang.