Sidebar Locaties

Locatie Noordwijk Bloesem

Bloesem is gevestigd in een karakteristiek modern pand, die veel mogelijkheden biedt qua speelruimte. Door middel van een hout-kleurige vloer en lichte wanden is er gekozen voor een huiselijke en knusse sfeer. Elke groep is ingericht naar de behoeften en interesses van de leeftijd van de kinderen. Alle groepen hebben toegang tot de tuin.

Begane grond
Kantoor
Babygroep 0 tot 2 jaar: Bijtjes
Er kunnen maximaal 12 kinderen spelen per dag.

Babygroep 0 tot 2 jaar: Vlinders
Er kunnen maximaal 12 kinderen spelen per dag.

BSO ruimte het atelier 7 tot 12 jaar
De gezamenlijke entree - hal is ingericht met speelkussens en een leeshoek waar alle groepen gebruik van kunnen maken.

Eerste verdieping
Peuterspeelschool 2 tot 4 jaar: Lieveheersbeestjes
De peuterspeelschool Bloesem is 4 uur geopend, van 8.30 tot 9.00 kunnen de kinderen gebracht worden, en van 12.15 tot 12.30 worden alle kinderen weer opgehaald. Tweeverdieners krijgen een deel van de factuur terug via de Wet Kinderopvang en we hebben subsidieplaatsen te vergeven voor de eenverdieners!

Peutergroep 2 tot 4 jaar: Kikkers
Er kunnen maximaal zestien kinderen spelen per dag.

Peutergroep 2 tot 4 jaar: Lieveheersbeestjes
Er kunnen maximaal zestien kinderen spelen per dag.

We werken met het VVE-programma Piramide. Het is een gezellige, leuke en leerzame dag, die uw kind optimaal voorbereid op de nieuwe situatie straks op de basisschool. Voor de alleroudste peuters hebben we de 3+ groep in de BSO-ruimte. Hier staat weer wat uitdagender speelmateriaal en kunnen de activiteiten meer op de leeftijd afgestemd worden.

BSO groep  4 tot 7 jaar: Sprinkhanen
Dans en toneelzaal

De BSO kinderen halen we uit de volgende scholen:
Bronckhorst, Witte School, Hoffenne, Jutter, Noordwijkse school, Klaverweide en de Montessori.

Extra service

- Peuterplus
- Vanaf 1 jaar heeft uw kind de mogelijkheid om een warme maaltijd* mee te eten    (*warme maaltijden wordt apart gefactureerd)
- Mogelijkheid dat uw kind in een buiten bed kan slapen
- Eens per jaar komt de school fotograaf
- Diverse uitstapjes buitenhuis, zoals strand, speeltuinen in de buurt, de kinderboerderij en de Muze
- Kapper
- Workshops binnen Bloesem denk aan babymassage, yoga, muziek of dans
- Ontzorging doordat flesvoeding (en alle andere voeding), luiers en slaapzakken bij de prijs inbegrepen zijn

Foto album

 

Tarief

Top

Tarief vanaf 1-1-2024

Kinderdagverblijf

Peuterspeelschool

Buitenschoolse opvang

€ 10,73€ 10,31€ 9,87

 Toelichting tarieven:

- Prijzen zijn gebaseerd op 1 dag per week. De prijzen van de peuterspeelschool op basis van een ochtend in de week. Bij Bloesem duurt de ochtend 4 uur.
- Voor meerdere dagen opvang in de week dienen de prijzen met het evenredige aantal te worden vermenigvuldigd.
- Het dagtarief is het uurtarief maal 11 uur.
- Op de BSO zijn de uren als volgt samengesteld: 12 weken schoolvakantie met 11 uur per dag, en 40 schoolweken met 3,75 uur (maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag) of 6,5 uur (woensdag) per dag. Het tarief van de BSO is inclusief vakantieopvang. Op de BSO hebben we ook enkel vakantiecontracten.
- Een incidentele extra (halve) dag aanvragen is mogelijk, u betaalt daarvoor op het kinderdagverblijf en de BSO de dagprijs bij een hele dag en de halve dagprijs bij een halve dag.

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat de belastingdienst meebetaalt aan de kosten van kinderopvang. Met behulp van onze rekentool krijgt u snel een indicatie wat dit voor u betekend.

Alle dagverblijven staan geregistreerd bij de gemeente en voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang.

de LKR nummers van ons dagverblijf zijn:

Bloesem:KDV & PSS 859448368BSO 188401118

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Inspectierapport Landelijk register KDV Flowerkids Bloesem
Inspectierapport Landelijk register BSO Flowerkids Bloesem
De BSO kinderen halen we uit de volgende scholen:
- Bronckhorst
- Witte School
- Hoffene
- Jutter
- Klaverweide
- Montessori
- Noordwijkse school