Beleid


Onder filosofie staat onze visie op menszijn, de ontwikkeling van kinderen en opvoeden beschreven. In het Pedagogisch beleid wordt dit praktisch vertaald naar hoe we op de groep dit tot uitdrukking laten komen. In de groepsindeling worden de groepssamenstelling van elk dagverblijf beschreven, terwijl bij de Dagindeling meer wordt verteld over wat we op een dag allemaal doen. Bij Thema's en activiteiten gaan we verder in op de thema's die we met het dagverblijf volgen en welke activiteiten daar zoal uit voortvloeien. Bij Piramide wordt ons voorschoolse educatie programma Piramide beschreven.
- Pedagogisch beleid
- Dagindeling
- Wennen
- Gebruik maken van een extra dag of een dag indeling
- Gezond eten
- Veiligheid en hygiëne
- Ziekte en medicijnen
Top