Babygroep

Structuur wordt geboden door zoveel mogelijk een vaste dagindeling aan te houden, waarbij rekening wordt gehouden met het afwisselen van spel- en rustmomenten. De dagindeling biedt het kind duidelijkheid en houvast. De voorspelbaarheid van het steeds terugkerende patroon vergroot het gevoel van veiligheid, het kind weet waar het aan toe is. De verzorging van de baby’s is individueel.

Zij hebben een eigen ritme. Belangrijk is hierbij ook de informatie die ouders geven over eet-en slaapgewoontes van hun kind. Op de babygroep zijn continuïteit en veiligheid erg belangrijk.


Peutergroep

De hieronder beschreven tijden zijn een richtlijn voor de structuur van de dag. In de praktijk kunnen tijden verschillen; het is vooral belangrijk om goed naar de kinderen te kijken. Wat hebben de kinderen nodig, waar zijn ze mee bezig.

Dit bepaalt de uiteindelijke dagindeling.

7.30-9.15 uur:
De kinderen worden gebracht ze worden begroet door de pedagogisch medewerker.
De groep is zo ingedeeld dat zij zelfstandig een activiteit kunnen kiezen.

9.15-9.45 uur:
Kring/tafel gesprek en liedjes zingen. Daarna eten we vers fruit en drinken we water.

9.45-10.15 uur:
Plassen / verschoonronde

10.30- 11.20 uur:
Aanbieden van een activiteit, binnen of buiten. Bij droog weer gaan de kinderen bij voorkeur naar buiten.

11.20-11.30 uur:
De kinderen gaan naar binnen, proberen zelf hun schoenen en jas uit  te doen.

11.30-12.30 uur:
Brood eten of de warme lunch maaltijd en melk of water drinken. Hier staat het huiselijke en de zelfstandigheid centraal.

12.30-13.00 uur:
Opruimen van de broodmaaltijd en weer een verschoon/plas ronde. De kinderen gaan naar bed. De medewerker die niet met pauze is, biedt kinderen die niet slapen activiteiten aan passend bij de concentratieboog van het kind.

15.00-15.45 uur:
De kinderen komen uit bed. Gezamenlijk drinkmoment met een cracker o.i.d. en we drinken lauwe thee of water.

15.45-16.45 uur:
Aanbieden van een activiteit, binnen of buiten.

16.45-17.00 uur:
Luiers verschonen en plassen op het toilet, vast wat opruimen/schoonmaken in onderling overleg.

17.00-18.30:
Gezamenlijk tafelmoment, de kinderen krijgen een gezonde snack als komkommer, tomaat, wortel of paprika. Kinderen worden vanaf 17.00  opgehaald, overdracht informatie aan ouders. Daarbij gaat de eerste collega waar mogelijk naar huis en worden baby-, dreumes- en peutergroep mogelijk samengevoegd.


Buitsenschoolse opvang

Uw kind  wordt opgehaald van school. Aangekomen bij de buitenschoolse opvang gaat uw kind aan tafel, met een vaste groep kinderen en vaste pedagogisch medewerkers ( de basisgroep). Hier worden de verhalen van de dag kort doorgenomen onder het genot van vers fruit en water. In de vakantieperiode geven we de kinderen lichte aanmaaklimonade. Via deze structuur hopen wij mede bij te dragen aan een gezellig en huiselijk gevoel met een vaste medewerker om er te zijn voor uw kind (eren).

De kinderen kiezen om 16:00 uur met hun basisgroep een activiteit bij het planbord, de pedagogisch medewerker helpt zijn eigen basisgroep hierbij. We vinden het belangrijk dat er op de BSO een ongedwongen, vrije sfeer is. Kinderen mogen daarom zelf invulling geven aan wat ze willen doen, met wie   Er zijn verschillende hoekjes ingericht waar de kinderen kunnen spelen of zich even kunnen terugtrekken (alleen of met een klein groepje kinderen).

Bij Madelief hebben we diverse ruimtes zoals een dans/toneelzaal, bouwhoek, computerkamer, spelletjeskamer en een leeshoek.
Op Bloesem hebben we een groot atelier die beschikt over een keuken, dans/toneelzaal, Bouw-knutselhoek, spelletjeskamer, leeshoek en computerkamer.

Een activiteit kan een knutselopdracht zijn of een voorbereide activiteit zoals koekjes bakken of sport en spel activiteiten in de gymzaal of een sportveldje, maar het kind kan er ook voor kiezen voor vrij spel.

Het is ook een mogelijkheid dat de kinderen direct gaan sporten nadat zij uit school zijn gehaald. De sportactiviteiten worden uitgevoerd bij nabijgelegen sportveldjes en we huren een sporthal af.

Kinderen staan centraal.
De ene keer zit een begeleider met tien kinderen aan de tafel en een ander moment met vijf. Zelfstandigheid en het begeleiden in het zelfstandig keuzes maken liggen hier aan ten grondslag. Kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid hun eigen waarden en normen te gebruiken om hun talenten spelenderwijs te ontwikkelen.

Rond 17.00 uur is iedereen weer terug op de BSO en gaat de gezonde snack rond en krijgen de aangemelde kinderen een warme maaltijd. Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen die niet mee-eten worden opgehaald.

Zelfstandigheidscontract
We willen de zelfstandigheid stimuleren en ook de zelfredzaamheid van (oudere) schoolkinderen. Vanaf 7-jarige leeftijd kan een zelfstandigheidscontract worden afgesloten tussen het dagverblijf en de ouders/verzorgers. Er wordt goed gekeken naar waar het kind aan toe is. Jaarlijks worden deze afspraken herzien tijdens het oudergesprek. Ze mogen bv. zelf op een afgesproken tijd naar huis of naar de sportclub.

Vakantieperiode
In de schoolvakantie kunnen de kinderen al vroeg gebracht worden. Om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen, bedenken de medewerkers een gevarieerde en uitdagende vakantieplanning! Zij bedenken de leukste uitjes en activiteiten voor iedere leeftijd! Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan Avifauna, Sciencecenter in Delft, circus, lasergamen, een binnen speeltuin, bioscoop, het strand of een bos, etc.


DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Werken bij