Update 22 september: dezelfde regels voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Update 22 september: dezelfde regels voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij sinds 11 mei moeten nemen. Dit protocol gaat in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Het procotol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via de website https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Top