Ziekte en medicijnen


Voor wat betreft het ziekte beleid hanteren wij de richtlijnen van de GGD Hollands Midden. Bij de vraag of een ziek kind het dagverblijf mag bezoeken of die dag mag blijven is de mate waarin een kind zich ziek voelt de leidraad. De beoordeling hangt af van de mate waarin het kind mee kan doen aan groepsactiviteiten, de mate van extra zorg die het kind nodig heeft en eventueel besmettingsgevaar.

In het algemeen beoordeelt de groepsleiding ieder individueel ziektegeval.
Bij koorts bellen wij de ouders vanaf 38 graden Celsius, zodat ouders er rekening mee kunnen houden later teruggebeld te worden. Vanaf 38.5 graden Celsius zullen wij de ouders inlichten en verzoeken het zieke kind op te komen halen. Een ziek kind is vaak het liefst in zijn/haar veilige thuis omgeving.

Ouders hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid om de kinderen te brengen. Wij gaan er vanuit dat ouders zelf kunnen bepalen of het kind fit genoeg is om naar de opvang te komen. Kinderen mogen niet naar het dagverblijf gebracht worden als zij koorts verlagende middelen hebben binnen gekregen.

Wanneer overduidelijk is dat het niet meer verantwoordelijk is, kan het kinderdagverblijf de ouders verplichten het kind op te halen of mee te nemen. In deze situatie zal het kinderdagverblijf geen verantwoordelijkheid meer kunnen of willen dragen voor het kind.

In het algemeen kan een kind niet naar de opvang komen wanneer:
1. Het kind zo ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan meedoen. Het kind zal zich thuis beter op zijn/haar gemak voelen.
2. Het kind zoveel extra verzorging nodig heeft dat dit voor de begeleidster niet uit te voeren valt zonder de andere kinderen tekort te doen.

Strikt medische redenen om een kind te weren voor verblijf op het kinderdagverblijf zijn:
- Waterige en/of bloederige diarree
- Geelzucht
- Open tuberculose
- Difterie en polio
- Koorts boven de 38, 5 graden
- Waterpokken, waarbij de blaasjes nog vochtig zijn
- Krentenbaard, tenzij aantoonbaar behandeld

Medicijnen
Wanneer niet anders mogelijk, valt ook het geven van medicijnen onder onze zorg. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een antibioticakuur of neus druppeltjes. De groepsleiding zal u vragen een meldingsformulier in te vullen. Hierin staat welke hoeveelheid medicijnen uw kind nodig heeft op welk tijdstip.

De begeleidster schrijft op wanneer en welke hoeveelheid van het medicijn daadwerkelijk is toegediend. Het geven van medicijnen blijft onder de verantwoordelijkheid van ouders vallen.

De zorg voor het geven van medicijnen moet voor de begeleidster op de groep wel haalbaar zijn. Zij zullen het aan u doorgeven als de zorg voor het geven van medicijnen hun mogelijkheden te boven gaat.

Koorts verlagende middelen mogen de pedagogische medewerkers niet geven.
Top