Wennen


Wij vinden het belangrijk om het kind, de ouders en de pedagogisch medewerkers aan elkaar te laten wennen. Het is de basis voor een goede vertrouwensrelatie. Een goede start vormt een veilige basis voor het verdere verblijf op het kinderdagverblijf. Daarom hechten wij veel belang aan een zorgvuldige wenperiode. We proberen vooral in de beginperiode, thuis en het dagverblijf zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het kind moet wennen aan de pedagogisch medewerksters, aan de ruimte, de geluiden en aan de andere kinderen. De pedagogisch medewerkers moeten het kind leren kennen en zijn of haar gewoonten ontdekken en meemaken. Daarnaast vinden wij het van belang dat de ouder zich prettig voelt op ons dagverblijf zodat hij of zij met een gerust hart naar het werk gaat. Voorafgaand aan de wenperiode vindt tijdens het intakegesprek een eerste kennismaking plaats. De ouder maakt kennis met de pedagogisch medewerkers van de groep en hoort alles over de gang van zaken op het kinderdagverblijf. De ouder vertelt van alles over het kind, over het voedingspatroon, slaapritme, knuffels, spenen en bijzondere gewoonten. De pedagogisch medewerker noteert alle informatie op het intake formulier.

Door hiervoor de tijd te nemen, hopen we dat de start voor zowel ouder(s) als kind op Flowerkids een plezierige ervaring is. Daarnaast willen wij zo een goede basis leggen voor een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Door wendagen af te spreken, streven we ernaar dat een kind zich geleidelijk aan meer thuis kan gaan voelen op de groep.

De wen-dagen
- De eerste wendag blijft het kind in overleg met de ouder gemiddeld drie uur op de groep. Het kind raakt gewend aan de ruimte, andere gezichten en andere kinderen. Het kind krijgt extra aandacht en wordt ondersteund bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Hij of zij moet zich welkom voelen
- We evalueren samen met ouder(s) hoe de eerste wendag is gegaan en hoe we de wenuren uitbreiden.
- De tweede wen-dag komt een kind gemiddeld vijf uur.
- De derde keer komt het kind een hele dag.

Als het wennen goed verloopt, kan in overleg met ouders en pedagogisch medewerkers van de groep, worden afgeweken worden van bovenstaand wenschema.

Het is niet gezegd dat kinderen binnen deze periode helemaal gewend zijn. Soms hebben kinderen of ouders langer de tijd nodig. Het is belangrijk om volgens een vast ritueel afscheid te nemen van het kind, dat helpt het kind vertrouwen te krijgen en weet waar hij of zij aan toe is. Pedagogisch medewerkers overleggen met ouders hoe zij samen in een herkenbaar ritueel voor een kind kunnen voorzien.
Top