Wennen


Wij vinden het belangrijk om het kind, de ouders en de pedagogisch medewerkers aan elkaar te laten wennen. Het is de basis voor een goede vertrouwensrelatie. Een goede start vormt een veilige basis voor het verdere verblijf op het kinderdagverblijf. Daarom hechten wij veel belang aan een zorgvuldige wenperiode. We proberen vooral in de beginperiode, thuis en het dagverblijf zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het kind moet wennen aan de pedagogisch medewerksters, aan de ruimte, de geluiden en aan de andere kinderen. De pedagogisch medewerkers moeten het kind leren kennen en zijn of haar gewoonten ontdekken en meemaken. Daarnaast vinden wij het van belang dat de ouder zich prettig voelt op ons dagverblijf zodat hij of zij met een gerust hart naar het werk gaat.

Wanneer de plaatsing definitief is, neemt een pedagogisch medewerker contact op met de ouder(s) en /of verzorger(s) voor een intakegesprek op de locatie voor een nadere kennismaking. Er zal gestreefd worden om dit intakegesprek uiterlijk 2 weken voor ingangsdatum van het contract te laten plaatsvinden.

De ouder maakt kennis met de pedagogisch medewerkers van de groep en hoort alles over de gang van zaken op het kinderdagverblijf.          De ouder vertelt van alles over het kind, over het voedingspatroon, slaapritme, knuffels, spenen en bijzondere gewoonten. De pedagogisch medewerker noteert alle informatie op het intake formulier.

Door hiervoor de tijd te nemen, hopen we dat de start voor zowel ouder(s) als kind op Flowerkids een plezierige ervaring is. Daarnaast willen wij zo een goede basis leggen voor een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Door wendagen/tijden af te spreken, streven we ernaar dat een kind zich geleidelijk aan meer thuis kan gaan voelen op de groep.

Het wennen zelf zal altijd plaatsvinden binnen het contract en wordt ingepland bij aanvang van het contract of tijdens het intakegesprek.

Een start op een kinderdagverblijf brengt veel nieuwe indrukken voor een kind met zich mee. Het ene kind gaat wat makkelijker om met nieuwe situaties dan de andere. Daarom vinden wij het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden.

Wij adviseren om een wenperiode in te bouwen zodat kinderen kunnen wennen aan de groep, kinderen en pedagogisch medewerkers en aan alle nieuwe indrukken.

Advies:

Eerste dag: gemiddeld 3 uur wennen

Tweede dag: gemiddeld 5 uur wennen

Derde dag: gemiddeld 7 uur wennen

Als het wennen goed verloopt, kan in overleg met ouders en pedagogisch medewerkers van de groep worden afgeweken worden van bovenstaand advies.

Het is niet gezegd dat kinderen binnen deze periode helemaal gewend zijn. Soms hebben kinderen of ouders langer de tijd nodig. Het is belangrijk om volgens een vast ritueel afscheid te nemen van het kind, dat helpt het kind vertrouwen te krijgen en weet waar hij of zij aan toe is. Pedagogisch medewerkers overleggen met ouders hoe zij samen in een herkenbaar ritueel voor een kind kunnen voorzien.

Indien een kind niet direct een volle dag(en) naar het kinderdagverblijf komt, bieden wij ter compensatie een ruil-dag aan die het hele jaar kan worden ingezet. Deze dag kan worden afgestemd met de pedagogisch medewerkers van de groep en kan worden ingezet als er een plekje op de (stam)groep beschikbaar is.
DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Werken bij