Gebruik maken van een extra dag of een dag ruilen


In principe komen kinderen op vaste dagen naar Flowerkids. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat de ouder of verzorger op een andere dag dan de vaste opvangdag, opvang nodig heeft. Flowerkids biedt deze mogelijkheid als extra service, door het afnemen van een extra dag of middels het ruilen van een opvangdag. Een soepele uitvoering van onze ruilservice hangt nauw samen met het tijdig doorgeven én het kunnen inplannen van kind(eren) en pedagogisch medewerkers.

Werkwijze
- Ruilen is alleen mogelijk op de eigen stamgroep van een kind, mits de groepsgrootte en de pedagogisch medewerker/ kind ratio (BKR) het toe laat.
- Ruilen van een niet afgenomen dag of ziektedag mag binnen twee maanden vóór of na datum mits de groepsgrootte het toelaat.
- In verband met onze kindplanning kunnen wij uw ruilverzoek maximaal twee weken van te voren toezeggen
- Bij 1 of meerdere aangesloten weken vakantie, waardoor er geen opvang is genoten, mag er een maximum van twee dagen worden geruild mits de groepsgrootte het toelaat.
- Ruilen van opvangdagen die op de jaarlijkse studiedag of andere niet nationale feestdagen vallen, kunnen het gehele kalenderjaar worden geruild.
- Nationale feestdagen mogen niet geruild worden.
- U kunt een dag(deel) ruilen zoals het vermeld staat op het contract. Het is niet toegestaan om 1 contract-dag gesplitst in twee dagdelen in te halen.
- Extra dagdelen worden achteraf aan de ouder/ verzorger gefactureerd.
DutchEnglishFrenchGermanSpanish
Werken bij