Het Corona virus – Veel gestelde vragen

Laatste Corona updates

  Het Corona virus - Veel gestelde vragen  Wij ontvangen regelmatig vragen van ouders over de opvang van hun kinderen ten tijde van de (nood)opvang. Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Ook geven wij u een aantal links naar websites waarop u meer informatie kunt vinden.

  Update 19 mei: Per 8 juni gaat de buitenschoolse opvang volledig open. Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang.

  Veel gestelde vragen

  1Is er nog noodopvang vanaf 8 juni?
  Vanaf 8 juni wordt de noodopvang afgebouwd. De noodopvang is dan alleen nog maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang, dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona.
  2Ik heb nog noodopvang nodig in de avond, nacht en/of het weekend. Waar kan ik terecht?
  Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen loopt de noodopvang door. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Neem met de kinderopvang of, als u daar geen gebruik van maakt, met de gemeente contact op waar u terecht kunt voor noodopvang.Let op!Als u nog geen klant bij ons bent, kunnen wij uw kind opvangen voor de duur van de noodopvang. Wij kunnen u niet garanderen dat er ook na deze periode plaats is voor uw kind op de opvang.

  3Compensatie kosten kinderopvang
  Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. De kinderdagopvang en de gastouderopvang waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 mei gedeeltelijk open is gegaan.De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang zal ook per 8 juni stoppen. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.Hoeveel vergoeding kan ik verwachten? De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang. Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt vergoeden wij het resterende deel. U vindt deze vergoeding/ creditnota op de factuur van juni.De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.
  4Wanneer gaat de BSO weer volledig open?
  De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.
  5Naar de opvang (situatie tot 8 juni) De BSO is gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
  Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.Let op: het kind mag niet naar de opvang als:het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden; het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid
  6Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben?
  Het kind mag niet naar de opvang als:het kind één van de volgende klachten heeft: -neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden; -het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
  7Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?
  Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
  8Waar kan ik meer informatie vinden over het Coronavirus en de kinderopvang?
  9Regels voor brengen en halen:
  Om de risico’s op de noodopvang zo klein mogelijk te houden, hanteren wij de volgende regels voor het halen en brengen van kinderen:
  • Halen en brengen bij de deur;
  • kinderen worden gebracht en gehaald door 1 persoon;
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • we ontvangen alleen kinderen en ouders zonder klachten;
  • houd het afscheid kort.
  DutchEnglishFrenchGermanSpanish
  Top