FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang

FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang

De kinderopvanglocaties zijn t/m 6 april gesloten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep worden nog opgevangen. Alle ouders worden gevraagd de factuur voor de kinderopvang wel te voldoen. Zij ontvangen hiervoor een compensatie. Hieronder vindt u 10 veelgestelde vragen over de compensatieregeling.

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren? 
3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?
6. Krijg ik een nieuwe factuur?
7. Wanneer wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd?
8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
9. Moet ik privacygevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
10. Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?

Voor álle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en die gevraagd worden om hun factuur ook nu volledig te betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van (extra) noodopvang zijn geen kosten verbonden. Ook als u geen kinderopvangtoeslag ontvangt krijgt u de kosten vergoed. Krijgt u een andere subsidie (bijvoorbeeld in het kader van voorschoolse educatie (VE) of op basis van een sociaal medische indicatie (smi)), dan krijgt u alleen het deel dat u zelf betaalt terug.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen en gastouderbureaus). De kinderopvangorganisaties maken rechtstreeks de door de ouders betaalde eigen bijdrage over aan de ouders, over de periode 16 maart t/m 6 april. De eigen bijdrage is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag of andere subsidie. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan de overheid besluiten om deze periode te verlengen.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?

Om de eigen bijdrage terug te kunnen betalen heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel kinderopvangtoeslag of subsidie de ouder per maand ontvangt. Ouders moeten deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie doorgeven. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of subsidie ontvangen, wordt waarschijnlijk een apart formulier ontwikkeld.

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Zie ook het antwoord op vraag 2.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?

De bedoeling is dat kinderopvangorganisaties eind april de ouders terugbetalen. Hierover is echter nog geen uitsluitsel gegeven. De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZWBelastingdienst/ToeslagenBrancheorganisatie KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?

Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Bovendien behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag alleen als u de factuur betaalt en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

6. Krijg ik een nieuwe factuur?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie geïnformeerd. Volgt u ook de websites van de RijksoverheidBrancheorganisatie KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

7. Wanneer wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd?

De incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats op de datum dat de incasso altijd plaatsvindt.

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode 15 maart t/m 6 april. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

9. Moet ik privacygevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?

U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld van de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

10. Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?

BK, BMK en BOinK hebben deze regeling samen met het ministerie van SZW en de Belastingdienst Toeslagen juist bedacht om te voorkomen dat ouders in financiële problemen komen. Als het goed is heeft u de kinderopvangtoeslag al ontvangen. Dat betekent dat u de periode tot eind april wanneer de eigen bijdrage waarschijnlijk wordt terugbetaald, moet overbruggen. Wanneer u hiervoor niet de financiële ruimte heeft, kunt u contact opnemen met uw kinderopvangaanbieder of gastouderbureau om te bespreken of zij hierin iets voor u kunnen betekenen.
Tip: geef de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst, mogelijk heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Een wijziging doorgeven kan door in te loggen op mijntoeslagen.nl.

 

Deze informatie komt van de website https://www.boink.info/home BOinK is dé belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en politiek.

Top